Freya WF.

Jedna opeka i dvije boje fuge = dva različita dojma.