Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka

/Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka
Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka2020-02-19T07:33:32+00:00

POČETNA   PROJEKTI   BOJE   SAVJETI   INSTALACIJA   FAQ

01.Izračunavanje veličine opeka 05.Naginjanje opeka 09.Instalacija greda i nadvoja na dva različita načina
02.Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka 06.Postavljanje hidroizolacije ispod nivoa zemlje 10.Ekspanzione fuge
03.Izbor kvalitetnog morta 07.Dodavanje vertikalne hidroizolacije 11.Vrtni ili samostojeći zidovi
04.Izbor boje morta 08.Korištenje zatvarača 12.Ravni krovovi

 

02. Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka

sav2

Izaberite nasumično 10 opeka sa bar 4 palete i složite ih jednu na drugu. Izmjerite visinu, podjelite je sa 10 i dodajte prosječnu debljinu fuge ( minimum 3 mm and maximum 5 mm ). Rezultat je modul opeke.

Primjer izračuna:

Ukupna visina 10 opeka je 510 mm. Visina modula je 510 mm podjeljeno sa 10 je 21mm. Dodajte tome prosječnu debljinu fuga od 4 mm i dimenzija vašeg modula je 55 mm. Izračunavajte veličinu modula koristeći samo opeke koje su isporučene na vaše gradilište.

Izračunavajte veličinu modula koristeči samo opeke koje su isporučene na vaše gradilište.

Modul opeke se može konačno utvrditi samo sa opekama koje su isporučene na gradilište. Veličina ZERO opeka može lagano varirati ovisno o seriji i proizvodnoj lokaciji. Ako je nekoliko boja opeka korišteno na gradilištu, morate utvrditi veličinu opeke po svakoj boji posebno.

Savjeti

– Koristite izračunatu dimenziju da bi dobili modul. Možete koristiti tu mjeru za cijeli građevinski projekt, tako da će vaše vertikalne fuge biti ravne i da bi se izbjegla potreba za brušenjem opeka nakon što su montirane.

– Uvijek birajte opeke dijagonalno sa palete i uvijek ih mješajte sa bar 4 palete

>> Idite na savjet 3: Izbor kvalitetnog morta

dokzero