Ovakvu zanimljivu 3D fasadu osim sa punom opekom moguće je dobiti i sa tankom/slip opekom rezanom na različite debljine.

U ovom se slučaju koristila opeka Aalborg proizvođača Vandersanden.