Sa malo opeke moguće je postići puno.

Opeka Acera DF, proizvođač Vandersanden.