Koliko se dobro dva prirodna materijala nadopunjuju zorno prikazuje ovaj primjer.

Za topli ugođaj dalje od opeke i drveta nije potrebno tražiti.

Opeka Brabant proizvođača Vandersanden.