Za postići lijepi vizualni efekt često je dovoljno istaknuti samo jedan manji dio fasade.