Model opeke koji je, baš poput ove arhitekture, između tradicije i modernog, Irene DF