I na ovom projektu opeka Java WF zadržava svoju klasičnu eleganciju.