Korištenje zatvarača

/Korištenje zatvarača
Korištenje zatvarača2020-02-19T07:33:30+00:00

HOME   PROJEKTI   BOJE   SAVJETI   INSTALACIJA   FAQ

01.Izračunavanje veličine opeka 05.Naginjanje opeka 09.Instalacija greda i nadvoja na dva različita načina
02.Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka 06.Postavljanje hidroizolacije ispod nivoa zemlje 10.Ekspanzione fuge
03.Izbor kvalitetnog morta 07.Dodavanje vertikalne hidroizolacije 11.Vrtni ili samostojeći zidovi
04.Izbor boje morta 08.Korištenje zatvarača 12.Ravni krovovi

08. Korištenje zatvarača

sav8

Čak i kad je objekat kvalitetno građen, dužina pojedinih zidova neće točno odgovarati modulu opeka, npr. između 2 otvora u zidu. Da bi se postigla jednolična fasada kod zidanja opekom nesmije se zidati sa opekom koja je kraća od kraće stanice pune opeke. Preporučujemo korištenje opeke duljine između pune i pola opeke da bi se savladala udaljenost koja ne odgovara modulu opeke. Izvedba se može razlikovati ovisno o postojećoj situaciji. Iskustvo je pokazalo da to rješenje uzrokuje najmanje promjena na fasadi.

Savjet:

Za zidove koji završavaju u unutarnjim kutovima, preporučujemo da se koriste “opeke za prijelaz” na početku nutarnjeg kuta. Na taj način se najmanje narušava izgled na vanjskim uglovima koji se zidaju punom opekom.

>> Idite na savjet 9: Instalacija greda i nadvoja na dva različita načina

dokzero