Jednostavno, a opet drugačije.

Opeka Lima slagana okomito.