Još jedan lijepi primjer kako se sa malo opeke postigne jako puno.

Lithium WF, lokacija Jazbina