Još jedan primjer kako manji dio fasade može napraviti veliku razliku.

Lithium WF.