Sasvim je jasno zašto je Livorno jedan od najpopularnijih modela opeka Vandersanden.