Tek kada se nađe okružena klasičnim Etics fasadama vidimo koliko je fasada sa opekom zapravo jedna sasvim druga, viša kategorija. Ukoliko je ta opeka pritom Louise tada govorimo o klasičnoj, bezvremenskoj ljepoti.