Moderna crna opeka na tradicionalnoj kući?

Zašto ne!

Opeka Morvan WF.