Sa malo mašte i truda stara opeka može biti najljepši dio sobe.