Oude Kuststeen, i u interijeru i na fasadi, uvijek je lijep.