Povijest opeka

Opeke su jedan od najstarijih građevinskih materijala i datiraju još od 7000 godina prije Krista gdje su prvi puta korištene na području Turske. Prve opeke su pravljene od blata i zatim sušene na suncu. Pečene opeke su se kasnije pokazale kao pouzdanije i otpornije na atmosferske utjecaje pa su se sve više koristile. Pečena opeka je također pogodnija za akumuliranje topline preko dana a njeno otpuštanje preko noći. Drevni Egipćani su koristili suncem sušene opeke od blata što i danas možemo vidjeti po ostacima kao što je Harappa Buhen i Mohenjo-daro.

pov1

Mohenjo daro, Pakistan 2600 g.prije Krista

pov2

CHOGHA ZANBIL, 1200 g. prije Krista

CHOGHA ZANBIL Kao jedan od nekoliko zigurata izvan Mezopotamije je napravljen korištenjem opeke od blata, pečene i glazirane opeke.

Rimljani su pekli svoje opeke u pokretnim pećima koje su prevozili gdje je bilo potrebno. Koristili su uglavnom crvenu ili bjelkastu glinu za izradu svojih opeka. Jedne od najpoznatijih Rimskih građevina od opeke je koloseum.

pov3

RIMSKI KOLOSEUM pečene u pećima 50 milja sjeverno od Rima, opeke korištene za izradu koloseuma su na gradilište dopremane rijekom Tiber.

Grci su smatrali zidove od opeka trajnijim nego kameni zidovi i koristili su je za javne objekte. Također su shvatili kako su moderni zidovi od opeke manje podložni eroziji od starih mramornih zidova. U 12 stoljeću opeka je ponovno postala popularna u Njemačkoj a došla je iz sjeverne Italije. Za vrijeme Gotike opeka je doživjela svoj vrhunac i može se prepoznati po nedostatku skulptura koje su se uglavnom izrađivale od kamena. U to vrijeme proširila se po cijeloj Evropi.

pov4

The Old Townhall of Hannover

Opeke danas

Opeke se danas puno koriste u građevini i poslje drveta su drugi najčešći građevinski proizvod. Opeka se može napraviti iz više materijala kao od gline, betona i kalcium silikata. Kvalitetne opeke imaju veliku prednost nad kamenom zato što su pouzdane, otporne na atmosferske prilike, vatru, kiseleine i u zadnje vrijeme možda najbitnije, zagađenje jer za razliku od drugih materijala koji se prljaju opeka dobija patinu koja dodatno doprinosi šarmu fasade.

pov5

CHRYSLER building, Manhattan, New York

Moderna arhitektura

Zbog svoje tradicije te dokazane kvalitete opeka se sve više počinje koristiti u modernoj arhitekturi kao bitan i nezaobilazan prirodni građevinski materijal kako za fasade tako i za interijere.

Wohnhaus, New York, SHoP Architects