Prepoznatljiva “školska” opeka crvene boje. Proizvođač Feldhaus Klinker, model R400NF.

Takva se opeka ponovno vraća na fasade škola i vrtića.