Bez obzira da li je fasadna opeka ručno rađena ili kao u ovom slučaju klinker rezultat je uvijek isti – lijepa i trajna fasada.

Dodatna zanimljivost na ovoj fasadi je način slaganje opeke. Iako se radi o sasvim malom “odmaku” od standardnog zidarskog veza razlika je ipak vidljiva.