Safora je jedan od rijetkih “univerzalnih” modela fasadnih opeka.

Njena bazna boja, kao i sve ostale boje koje su prisutne čine ju jednako zanimljivom i na tradicionalnim i na modernim objektima.

Čak i ovako maleni kut zgrade je dovoljan da dokaže gore rečeno.