Samo maleni dio fasade sa opekom napravi veliku i lijepu razliku.