01.Izračunavanje veličine opeka 05.Naginjanje opeka 09.Instalacija greda i nadvoja na dva različita načina
02.Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka 06.Postavljanje hidroizolacije ispod nivoa zemlje 10.Ekspanzione fuge
03.Izbor kvalitetnog morta 07.Dodavanje vertikalne hidroizolacije 11.Vrtni ili samostojeći zidovi
04.Izbor boje morta 08.Korištenje zatvarača 12.Ravni krovovi

   

01. Izračunavanje veličine opeka

sav1

Uzmite nasumično 10 opeka sa bar 4 palete i složite ih uzdužno u red. Izmjerite dužinu reda i podjelite sa brojem opeka te dodajte prosječnu širinu fuge , naprimjer 3-4mm. Koristite izračunatu duljinu kao modul za cijelu fasadu. Duplo provjerite mjerenje tako što ćete to ponoviti sa 10 novih cigli.

Primjer izračuna:

Ukupna duljina niza od 10 ZERO opeka je 2040 mm., prosječna duljina opeke je 204mm. Prosječna veličina opeke je 204 mm + 3.5 mm ( prosječna debljina fuge ) = 207.5mm. Koristite tu veličinu za izračun što vam je potrebno za fasadu.

Savjeti

– Koristite izračunatu dimenziju da bi dobili mjeru. Možete koristiti tu mjeru za cijeli građevinski projekt, tako da će vaše horizontalne fuge biti ravne i da bi se izbjegla potreba za brušenjem opeka nakon što su montirane.

– Uvijek birajte opeke dijagonalno sa palete i uvijek ih mješajte sa bar 4 palete

– Veličina ZERO opeka može lagano varirati ovisno o seriji i proizvodnoj lokaciji. Veličina opeke se može konačno utvrditi samo sa opekama koje su isporučene na gradilište.

– Ako je nekoliko boja opeka korišteno na gradilištu, morate utvrditi veličinu opeke po svakoj boji posebno.

– Nemojte koristiti neki predmet da bi odredili širinu fuge ( kao što je dio ravnala ili mala plastična pločica ). Sjetite se da radite sa ručno rađenim opekama, koje imaju individualne devijacije.

– Očigledno morate uzeti u obzir plan kada polažete opeke prema nacrtu. Ako nastavite instalirati opeke sa fiksnim vertikalnim fugama ), Flamanski vez če se pomjeriti i morat ćete dosta brusiti nakon instalacije.

– Za površine zida sa duljinama manjim od 5 m, kada zidate opekom nećete se uvijek izvući da naštimavate razmake pomoću vertikalnih fuga u granicama tolerancije. U tom slučaju potrebno je brusiti opeke.

>> Idite na savjet 2: Izračunavanje vertikalne dimenzije opeka  

dokzero