05. Naginjanje opeka

Nanesite mort na upuštenu površinu ZERO opeke. Pripazite da mort ne dodiruje prednju površinu opeke. Postavljajte ZERO opeku pažljivo tako da se prvo dodiruju frontalne strane a zatim lagano spuštajte da se višak morta istiskuje prema kraju opeke i da bi se jednakomjerno rasporedio. Na taj način lagano možete skinuti višak morta špahtlom tako da ne zaprljate opeku. Zahvaljujući ovoj tehnici zidanja izbjegava se da mort kaplje na prednju stranu opeke.