08. Korištenje zatvarača

Čak i kad je objekat kvalitetno građen, dužina pojedinih zidova neće točno odgovarati modulu opeka, npr. između 2 otvora u zidu. Da bi se postigla jednolična fasada kod zidanja opekom nesmije se zidati sa opekom koja je kraća od kraće stanice pune opeke. Preporučujemo korištenje opeke duljine između pune i pola opeke da bi se savladala udaljenost koja ne odgovara modulu opeke. Izvedba se može razlikovati ovisno o postojećoj situaciji. Iskustvo je pokazalo da to rješenje uzrokuje najmanje promjena na fasadi.

Savjet:

Za zidove koji završavaju u unutarnjim kutovima, preporučujemo da se koriste “opeke za prijelaz” na početku nutarnjeg kuta. Na taj način se najmanje narušava izgled na vanjskim uglovima koji se zidaju punom opekom.