09. Instalacija greda i nadvoja na dva različita načina

Postoje 2 načina za izvedbu nadvoja i greda i nadvoja

1. Vidljive grede ili nadvoji

Postavi ZERO opeku na gredu ili zid za žabom ( posebno nazubljenje ) okrenutu prema gore. Uzmite u obzir dimenziju modula. Debljina grede ili podupore zida mora biti oduzeta od opeke ispod podupore. To znači da će i okvir prozora morati biti postavljen niže. Uspravne strane opeke se onda mogu ukloniti.

2. Nevidljive grede ili nadvoji

Položite ZERO opeke naopako na poduporu zida ( za žabom ili nazubljenim djelom okrenutim prema dolje ). Da bi se osiguralo horizontalna linija zidanja potpora se mora instalirati dovoljno visoko. Visina ovisi o debljini podupore. Koristite ljepilo da zaljepite red opeke iznad naopako okrenutog reda opeke.

Preporuke

Položite opeku nadvoja direktno na željezo. To će spriječiti bilo kakvu štetu nastalu usljed širenja željeza. Promatrajte razmak od bar 10 mm, zato što se podupora zida može saviti.