Za zidanje ravnih krovova, preporučujemo polaganje gornjeg sloja ZERO opeke sa žapcem okrenutim prema dolje. Na taj način dobijamo ravnu površinu na krovu.