Sa fasadom u zemljanim tonovima vrlo je teško pogriješiti. Sa malim odmakom od tradicionalne crvene boje opeke objekt se lijepo uklapa u prirodu.