1. VALJANOST

Uvjeti isporuke vrijede za sve sklopljene prodajne poslove i ugovore i s time povezane isporuke i naknadne isporuke.
Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana, samo ako su potvrđena u pismenom obliku od kupca i prodavatelja.

2. PONUDE

Ponude su neobavezujuće, ako nije izričito drugačije navedeno. Njihova valjanost je naznačena na ponudi.
Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja i ostale uvjete.

3. CIJENA I OBRAČUN

Cijene u ponudama se podrazumijevaju FCA skladište Valpovo utovareno na kamion ili osobni automobil.
Za obračun vrijede dimenzije i količine realizirane isporuke na temelju potvrđene otpremnice.

4. PROIZVODI

Fasadna opeka je prirodni materijal dobijen pečenjem gline te su odstupanja u boji i dimenzijama u različitim serijama očekivana.
Ne možemo kupcu garantirati identičnu nijansu ako se opeka uzima iz više serija pa upravo iz tog razloga preporučujemo da kupac naruči uzorke manje količine iz trenutne proizvodne serije da bi bio siguran da će dobiti ono što traži.
Ukoliko kupac naručuje opeku na osnovu kataloga, interneta ili izložbenih panela ne možemo garantirati istu nijansu i ne prihvaćamo reklamacije u slučaju razlike u boji jer to je prirodni materijal.

Isoljavanje ili salitra je prirodni proces cvjetanja na površini kamena ili proizvoda na bazi betona, a nastaje kada topive soli uz pomoć vlage migriraju iz unutarnjih slojeva konstrukcije na površinu i u procesu sušenja nastaju kristalne praškaste nakupine na koji se ne odnosi garancija.

5. POSTAVLJANJE

Ukoliko kupac sam postavlja opeku, Svijet opeke predlaže da se  postavljenje obavi po propisima i uputama proizvođača ili da potraži stručnu osobu koja je specijalizirana za postavljenje opeke.
Više o načinu postavljanja pročitajte na našoj web stranici: POSTAVLJANJE  ili potražiti savjet od djelatnika Svijeta opeke.

6. ROK ISPORUKE

Svijet opeke će se pridržavati navedenih rokova isporuke prema svrsi i mogućnosti.

7. OTPREMA I TRANSPORT

Ukoliko Svijet opeke dostavlja kupcu robu na skladište ili gradilište, cijena transporta biti će iskazana kao posebna stavka.
Svijet opeke može tijekom godine korigirati cijene transporta sukladno promjenama na tržištu.

8. PALETE

Svijet opeke proizvodi isporučuju se na paletama mjera 80/120 cm ili 100/120 za zidne.
Palete za zidne obloge obračunavamo u sklopu cijene prijevoza.

9. UVJETI PLAĆANJA

Uvjeti plaćanja dogovoreni su Ugovorom o partnerstvu uz definirana sredstva osiguranja plaćanja.
Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna (ponude).
Za zakašnjela plaćanja, obračunavati će se zakonska zatezna kamata.
Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod.

10. PRAVO ZADRŽAVANJA VLASNIŠTVA

Sve dok se u potpunosti ne izvrši plaćanje, isporučena roba ostaje u vlasništvu Svijeta opeke.
Ukoliko Svijet opeke zbog neplaćanja kupca preuzme robu natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta u slučaju povrata ili daljnje prodaje robe.

11. POVRAT ROBE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

Ukoliko dođe do isporuke prevelike količine robe u odnosu na narudžbu kupca, ona će biti prihvaćena natrag tek nakon što je Svijet opeke pismeno obaviješten o tome, te ako je roba neoštećena i original zapakirana na paletama spremna za otpremu.
Roba vraćena od kupca, koja nije uredno zapakirana na paletama, neće biti preuzeta.
U svakom slučaju kupac mora prilikom povrata robe imati potvrdu o preuzimanju iste (otpremnicu), na kojoj su prikazani proizvodi sa količinama.

12. JAMSTVO I REKLAMACIJE

Svijet opeke jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu proizvoda u okvirima zakonskih odredbi.
Za sve eventualne reklamacije u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja/dostave proizvoda dostaviti komisijski zapisnik o uočenim nedostacima.
U slučaju reklamacije kupac će izdvojiti reklamiranu robu i pozvati Svijet opeke na zajedničko utvrđivanje stvarnog stanja.
Reklamacija na dio robe ne daje partneru pravo da prolongira plaćanje za nereklamirani dio robe.
Reklamiranu robu partner ne smije staviti u prodaju sve dok Svijet opeke ne izda eventualno odobrenje za prodaju iste.
Reklamaciju na već djelomično ili potpuno postavljenu opeku ne uvažavamo.

13. AUTORSKA PRAVA

Proizvod koji je predmet prodaje je autorski rad Prodavatelja.
Prodavatelj zadržava pravo da predmetni proizvod koristi kao reference u svim budućim projektima.

Uvjeti prodaje