Osim na tradicionalnim, opeka Barok lijepo izgleda i na modernim objektima.