Smeđe, elegantno, moderno = Cambio WF.

Kada se tome doda suhozid i slobodni vez ne treba tražiti dalje.