Maleni zid, samo jedan detalj ili ovako veliki zid – opeka Carbon na svemu izgleda TOP.