Otkrijte dodatne prednosti korištenja E-Board panela na fasadama.

1. Reljefna opeka

Slip opeka može biti korištena reljefno u raznim uzorcima. Ako želite varijaciju u debljini opeke, kombinirajte slip opeke različite debljine do 1 cm, naprimjer kombinacija slip opeke od 2 cm i od 3cm. Ako želite kombinirati opeke sa većim debljinama od 3 cm nazovite nas za savjet.

2. Svod od slip opeke

Svod od slip opeke je vrlo zanimljiv sa E-Boardom, zato što omogućuje laganu stropnu konstrukciju sa završetkom od slip opeka. Kombinirajte tradicionalni zidarski vez sa E-Boardom da bi dobili monolitnu cjelinu zidane opeke. Teška konstrukcija i oplata za punom opekom na stropu je nepotrebna. E-Board možete direktno fiksirati za strop.

Da bi se osiguralo dobro prianjanje slip opeke, za strop se može zaljepiti vodootporna OSB ploča. E-Board se zatim zaljepi za OSB ploču. To vam omoućuje da se kontrolira visina stropa. E-Board panel i slip opeka se zatim montiraju kao i na fasadu; nisu potrebne dodatne mjere za potporu.

3. Vezanje opeke

Na obje strane E-board panela mogu se koristiti razni zidarski vezovi. Standardni vez, leteći vez, vez redovnika, stog vez, … Horizontalne fuge su očuvane, čak i vertikalno jer ako je potrebno možemo okrenuti panel E-boarda za 90°. Ako želite da redovi opeka budu različitih dimenzija jednostavno koristite drugu stranu panela bez grebena za fuge i stvorite vez po svojoj želji.