Da. Opeke u zidanju bez fuga igraju važnu ulogu. Fuge su uže i potrebno je oko 90 opeka po m².