Da, potreban je. Mort treba garantirati najbolje međusobno prijanjanje. Uvijek koristite poseban, prefabricirani mort sa pojačanom snagom ljepljenja, koji je dobar za ljepljenje srednjih do visokoupojnih opeka. Različiti proizvođači imaju posebne mortove baš za ovakve slučajeve zidanja opekom. Možete čak izabrati iz širokog spektra boja. Dali želite znati više o ovom tipu morta? Nazovite nas za više informacija.