Niti smeđa, niti siva, niti bijela, već sve to zajedno – to je Hubertus WF.

Slaganje Hubertusa kao suhozid još više naglasi zanimljive kombinacije boja.