Moderna, a tradicionalna. Stroga, a razigrana. To je ljepota dobrog dizajna. Priprema jela u ovakvoj kuhinji nije rad i posao, već uživanje.