Za ovakvu fasadu osim opeke Kuststeen DF potreban je precizan i vrstan majstor sa puno strpljenja.