Britanska elegantna tradicija. To je opeka Ligure DF.