Poput malene šumske kućice iz bajke. Iako je malena, jasno je vidljivo s koliko je pažnje odabran svaki detalj: da se boja opeke stopi sa prirodom, kako se boja krova stapa sa opekom, iako jarke boje vrata nisu nametljiva, … ! Kao da je stvorena za odmor i uživanje.