Moderne i stroge ravne linije u kombinaciji sa opekom? Ma naravno!

Iako je opeka jedan od najstarijih građevinskih materijala bez problema pronalazi svoje mjesto i u modernoj arhitekturi.