Omega je opeka zanimljive boje koju je teško definirati. Niti crvena, niti smeđa, niti narančasta, a opet sve to. Omega bojom naginje tradiciji, a formatom (LF 40) modernom izgledu.