Horizontalno rezani slipovi punih opeka se najčešće koriste za oblaganje podgleda terasa ili istaka.

U ovom slučaju su korišteni na zidovima, pa izgleda kao da je opeka postavljena “na kant”, što daje drugačiji i neuobičajen izgled.