U ovako velikoj sobi osim sa detaljima čovjek se može igrati i sa raznim kolektivnim sportovima.

Boja opeke je birana da paše uz drvenu oplatu i da smiri cijelu atmosferu sobe.