Jedan od samo tri modela svijetlih “starih” opeka je Oud Leie.

Nježan ali ipak pun karaktera.