Kada razmišljamo o ljubičastoj boji uglavnom na nikada na pamet ne bi pala opeka u toj boji.

Salvia je lijepi primjer kako opeka zagasito ljubičaste boje može zanimljivo i lijepo izgledati.