Gledajući zanimljivu i elegantnu nijansu ove bež opeke Sao Paulo nejasno je zbog čega nije daleko više prisutna na našim fasadama.