Opeka standardnih glineno – zemljanih boja koja jednako dobro izgleda i na fasadi kao i interijeru.

Ovo je lijepi primjer stapanja boja opeke Terra Cotta i drvenog namještaja.