Opeka Vulcano je baš poput lave.

Tamna, ozbiljna, zagasita, ………, ali sa stavom!