01. Izračunavanje veličine opeka

Uzmite nasumično 10 opeka sa bar 4 palete i složite ih uzdužno u red. Izmjerite dužinu reda i podjelite sa brojem opeka te dodajte prosječnu širinu fuge , naprimjer 3-4mm. Koristite izračunatu duljinu kao modul za cijelu fasadu. Duplo provjerite mjerenje tako što ćete to ponoviti sa 10 novih cigli.

Primjer izračuna:

Ukupna duljina niza od 10 ZERO opeka je 2040 mm., prosječna duljina opeke je 204mm. Prosječna veličina opeke je 204 mm + 3.5 mm ( prosječna debljina fuge ) = 207.5mm. Koristite tu veličinu za izračun što vam je potrebno za fasadu.

Savjeti

  • Koristite izračunatu dimenziju da bi dobili mjeru. Možete koristiti tu mjeru za cijeli građevinski projekt, tako da će vaše horizontalne fuge biti ravne i da bi se izbjegla potreba za brušenjem opeka nakon što su montirane.
  • Uvijek birajte opeke dijagonalno sa palete i uvijek ih mješajte sa bar 4 palete
  • Veličina ZERO opeka može lagano varirati ovisno o seriji i proizvodnoj lokaciji. Veličina opeke se može konačno utvrditi samo sa opekama koje su isporučene na gradilište.
  • Ako je nekoliko boja opeka korišteno na gradilištu, morate utvrditi veličinu opeke po svakoj boji posebno.
  • Nemojte koristiti neki predmet da bi odredili širinu fuge ( kao što je dio ravnala ili mala plastična pločica ). Sjetite se da radite sa ručno rađenim opekama, koje imaju individualne devijacije.
  • Očigledno morate uzeti u obzir plan kada polažete opeke prema nacrtu. Ako nastavite instalirati opeke sa fiksnim vertikalnim fugama ), Flamanski vez če se pomjeriti i morat ćete dosta brusiti nakon instalacije.
  • Za površine zida sa duljinama manjim od 5 m, kada zidate opekom nećete se uvijek izvući da naštimavate razmake pomoću vertikalnih fuga u granicama tolerancije. U tom slučaju potrebno je brusiti opeke.